CVR-nummer på alle firmabiler pr. 1 januar 2013

Nye reglerne for CVR på gulpladebiler
– firmabiler – varebiler – lastbiler og erhvervsbiler

Fra 1. januar 2013 er det lovpligtigt for alle firmabiler, som anvendes erhvervsmæssigt, at bære firmanavn/logo samt CVR-nummer.

CVR-nummer og firmanavn til firmabiler / gulpladebil (2 stk) opfylder SKAT’s krav til gulpladebiler under 3.5 ton, dvs; Firmanavn og CVR-nummer skal stå med 3cm høje bogstaver, bemærk at farven på skiltet skal adskille sig markant fra baggrunden, dvs. du ikke må sætte hvide skilte på en hvid bil osv.